Eierskifterapport™

E3_noEierskifterapport™ er markedets grundigste tilstandsrapport. Denne rapporten tar for seg de bygningsdelene som regnes som risikokonstruksjoner i tillegg til det du som kunde kan forvente av en takstmann.

Eierskifterapport™ er bygget opp slik at du som leser rapporten enkelt kan få et overblikk over hva som er undersøkt og hvordan den byggekyndige takstmannen vurderer bygningsdelen.

tgs

Allerede på rapportens førsteside får leseren et godt overblikk over boligens tilstand.
Eierskifterapport™ kan kun utføres av mestere i byggfaget og medlem av Byggmestrenes Takseringsforbund.